Szanowni Państwo,

Gmina Andrychów od września 2014 roku realizuje lokalny program wspierający rodziny wielodzietne pod nazwą „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Celem programu jest wspieranie rodzin z trójką i więcej dzieci oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin w środowisku lokalnym. Stanowi również część polityki społecznej kraju mającej na celu ochronę tych rodzin, gdyż jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem jest poprawa sytuacji demograficznej państwa. Aby to osiągnąć, należy prowadzić aktywną politykę rodzinną. Program zakłada realizację powyższych założeń przy udziale instytucji gminnych oraz prywatnych przedsiębiorców.

Mając na celu powyższe pragnę Państwa zaprosić do grona przedsiębiorców, którzy włączyli się do programu „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Państwa udział będzie polegać na wprowadzeniu zniżek lub innego rodzaju promocyjnej oferty na swoje produkty i usługi.

Zadeklarowanie udziału w programie to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych. Jako oficjalny partner programu Państwa firma wzmocni swój pozytywny wizerunek, budując przyjazne relacje ze społeczeństwem. Dodatkowo otrzymacie Państwo certyfikat – Miejsca Przyjaznego Rodzinie nadanego przez Burmistrza Andrychowa. Ponadto informacja o programie wraz z listą partnerów będzie rozpowszechniana w mediach lokalnych, instytucjach użyteczności publicznej, a także przekazywana mieszkańcom Gminy Andrychów w publikacjach dotyczących programu. Informacje na temat programu dostępne są również na stronie: www.rodzina.andrychow.eu

Jednocześnie informuję, że w Gminie Andrychów realizowany jest rządowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych pod nazwą: „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”. Informacje nt. programu i możliwości zostania partnerem programu ogólnopolskiego dostępne są na stronie: www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina”.

Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą prośbę.

Zapraszam do współpracy.

Burmistrz
Tomasz Żak

Otrzymują:

  1. Adresat,
  2. A/a.

Kliknij - pobierz wersję do wydruku