Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
·         Lista lokalnych partnerów „Andrychowskiej Rodziny Na Plus” oraz ich oferta znajduje się pod adresem http://www.rodzina.andrychow.eu

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Aktualizowana ogólnopolska lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf

Regionalna wyszukiwarka ogólnopolskich miejsc znajduje się pod adresem
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?